Informatiepagina
herontwikkeling
Noordeinde 96

Welkom op de website van project Hof Noordeinde in Roelofarendsveen. Hier willen wij u graag informeren over de voorgenomen ontwikkeling van 20 huurwoningen.

Een stukje geschiedenis

Heevas heeft  in 2006 in overleg met de gemeente het terrein gekocht van de familie Wijsman. De locatie bestond uit drie onderdelen. Het voorste gedeelte met de winkels, een middendeel met tankstation en wasplaats en het achterste deel grasland. Het doel was het uitplaatsen van het tank- station en de wasplaats, het verplaatsen van de winkels naar het centrum en vervolgens het realiseren van een leuke woonwijk.   

Het verplaatsen van het tankstation is direct uitgevoerd en deze is verplaatst naar de rotonde bij de Rabobank en op het achterste gedeelte staan nu nieuwe woningen aan de Meiraap. Door langlopende huurverplichtingen kon het voorste gedeelte niet herontwikkeld worden.
Tot nu.

Van winkelen naar wonen
Na de aankoop van de locatie door Heevas BV, sprak de gemeente al de wens uit om op deze locatie woningbouw te ontwikkelen. Na de crisis rond 2010 en het opkomen van online winkelen ontstond er een leegloop in winkelgebieden. Ook op de deze locatie kwam het pand leeg te staan. In 2019 heeft de gemeente het mogelijk gemaakt om de bestemming van de locatie te veranderen van winkelen naar wonen. Wel onder voorwaarde dat er een goed en gedegen plan ontwikkeld moest worden waar rekening wordt gehouden met omwonenden. Hieruit is het project Hof Noordeinde ontwikkeld. 


Hof Noordeinde
Op de locatie aan het Noordeinde 96 komen 20 compacte duurzame huurwoningen, verdeeld over een woonblok van 6 woningen aan de noordzijde en 2 woonblokken van 7 woningen aan de zuidzijde. Hierdoor ontstaat een hofje dat wordt ingericht met parkeren en groen. De compacte woningen zijn 3,9 meter breed, bestaan uit twee lagen met plat dak en bieden woonruimte voor 1 tot 3 personen. De woningen worden compleet opgeleverd met keuken en badkamer.

Duurzaam wonen in Roelofarendsveen
De woningen worden volledig in hout gebouwd, van de constructie tot de gevelafwerking. Door de gevels af te werken in hout krijgt het plan een vriendelijke en natuurlijke uitstraling. Daarnaast is het bouwen in hout erg duurzaam: door de woningen in hout te bouwen, slaat dit plan 320 ton CO2 op. Dat staat gelijk aan 1.400.000 km rijden met een gemiddelde auto!
Groen en waterrijk wonen staat centraal bij het ontwerp van de woningen. De tuinen van de 2 woonblokken aan de zuidzijde zijn ongeveer 5 meter diep en kijken uit op het water. In het plan worden zo veel mogelijk natuurvriendelijke oevers gerealiseerd en er is bewust gekozen om geen aanlegplaatsen voor bootjes te maken. De oevers zijn openbaar en behoren niet tot de privé tuin.
In totaal neemt de bebouwing ten opzichte van de huidige situatie met circa 406 m² af en het verharde straatwerk zelfs met 500m². Hierdoor zorgt het plan voor vergroening van de locatie, waar flora en fauna meer ruimte krijgen. 

Bouwen in de fabriek, montage op locatie
De houten woningen worden volledig in de fabriek gebouwd en per woonlaag vervoerd naar de bouwplaats. Op de bouwlocatie wordt eerst de fundering gemaakt, waarna er per dag circa 2 woningen ‘geplaatst’ kunnen worden. Door deze manier van bouwen wordt de bouwtijd op locatie aanzienlijk verminderd waardoor de overlast tijdens de realisatie tot een minimum wordt beperkt.

Ontsluiting en parkeren
De woningen worden ontsloten via de bestaande ontsluiting op het Noordeinde, die hiervoor opnieuw ontworpen wordt. De langzaam verkeer ontsluiting via de Meiraap blijft ongewijzigd. Het aantal verkeersbewegingen op het Noordeinde, als gevolg van de 20 nieuwe woningen, ligt 120 tot 170 per etmaal lager dan wanneer de winkels worden gerenoveerd en opnieuw verhuurd. Er worden 30 parkeerplaatsen in het plan gerealiseerd conform de Beleidsregel Parkeernormen van de gemeente.

Planning op hoofdlijnen
We verwachten in maart de vergunningsprocedure opnieuw op te starten en gaan dan in april de bestaande bebouwing slopen. In mei wordt dan de voorbelasting aangebracht en in november wordt de locatie verder bouwrijp gemaakt zodat we in december kunnen starten met de bouw. De verwachting is dat de woningen dan eind februari 2023 worden opgeleverd.

Overlast
Overlast is iets waar niemand op zit te wachten, u niet maar wij net zo min. Een project realiseren zonder overlast is echter een utopie maar wij gaan er alles aan doen om dit zoveel mogelijk te beperken. Wat kunt u verwachten? Al het werkverkeer zal plaatsvinden via het Noordeinde. Op momenten dat het vanwege de veiligheid niet anders kan, zal het terrein volledig afgesloten worden en wij zullen de omgeving hierover vroegtijdig informeren. U moet hierbij denken als de voorbelasting wordt aangebracht, als de heier bezig is en als de woningen op hun plaats gezet worden. Zodra de werkzaamheden gereed zijn zullen wij door tijdelijke bestrating en gedeeltelijke afzetting het terrein zoveel mogelijk begaanbaar maken. Overlast tijdens de bouw zelf zal heel beperkt zijn omdat de woningen volledig afgebouwd in twee delen worden aangevoerd en vanaf de wagen direct op hun plek worden gehesen

Verhuur van de 20 woningen
De verhuur van de woningen is nog niet gestart. Bent u geïnteresseerd? Houd dan deze site in de gaten, zodra daar meer duidelijk over is publiceren wij hier hoe u hiervoor in aanmerking komt.
Aan de inhoud en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend